किती दिवस

13 प्रतिक्रिया
किती दिवस त्याच

जुन्या गोष्टी घेऊन बसायचं

आपणच आपलं जगणं

नव्याने सुरु करायचं

जुन्या मळक्या भिंतीना

नव्याने रंग द्यायचा

वेड्या वाकड्या धुंद गाण्यात

सूर गवसला म्हणायचा

फुलपाखराच्या नाजूक पंखात

रंग नवा शोधायचा

मोगर्‍याचा धुंद सुगंध

जीवनी उतरवायचाकवयित्री: जीवनिका कोष्टी
http://jivanika.wordpress.com/
तुम्हाला हा लेख आवडला असल्यास, इतरांनाही पाठवा!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

यावरच्या 13 प्रतिक्रिया

१७ जून, २०१०, १२:४१:०० म.पू.

अतिशय सुंदर कविता आहे ही. पहिल्या कविते बद्दल अभिनंदन!

१७ जून, २०१०, ३:४७:०० म.उ.

अरे वा ! पहिलीच कविता का ! छान आहे.

१७ जून, २०१०, ४:५३:०० म.उ.

पहिलीच कविता एवढी मस्त आहे तर नंतरच्या कशा असतील!
छोटीशीच पण अभिप्रेत अर्थ जसाच्या तसा वाचकापर्यंत पोचतो.
पुढच्या कवितेकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत :)
- ओंकार

१७ जून, २०१०, ४:५५:०० म.उ.

आवडली कविता...

१७ जून, २०१०, ८:२६:०० म.उ.

अगदीं खरें भसाड्या स्वरांत भरपूर गावें, फुलपाल्हरांचे नवे रंग शोधावेत आणि मोगर्‍याचा नित्य नवा गंध अनुभवावा.

झकास.

१७ जून, २०१०, ८:५९:०० म.उ.

सुरेख कविता.

१७ जून, २०१०, ९:२८:०० म.उ.

प्रत्यक्ष अंमल करतोच.. कवितेचा भावार्थ बरंच काही सांगून जातो..

१७ जून, २०१०, १०:०६:०० म.उ.

पहिल्या कविते बद्धल अभिनंदन, छान आहे. :)

अनामित
१७ जून, २०१०, १०:३२:०० म.उ.

chan kavita aahe

अनामित
१८ जून, २०१०, १२:५२:०० म.पू.

जिवनिका,पहिलीच कविता असुनसुदधा विचारपुर्वक आणि छान लिहली आहेस..अशीच लिहित रहा...

अनामित
१८ जून, २०१०, ५:२८:०० म.उ.

सर्वांचे खूप खूप आभार. खरे म्हणजे मला वाटले नव्हते हि कविता इथे प्रकाशित होईल असे. छोटीशी कविता आहे आणि थोडी अपूर्ण वाटते. पण देवकाकांचे खूप आभार कि त्यांनी या कवितेला इथे स्थान दिले.

१९ जून, २०१०, १२:३१:०० म.पू.

खूप छान कविता आहे. छोटीशी पण अर्थपूर्ण..

२५ जून, २०१०, १२:३१:०० म.पू.

आवडली‌ कविता!